top of page

נזקי רכוש הינם נזקים נפוצים ופופולרים אשר מתרחשים לנכסים פרטיים ומסחריים וכן לרכבים ואופנועים המעורבים בתאונות כאלה ואחרות.

כאשר נגרם לאדם נזק לרכוש מסיבה כזו או אחרת או כתוצאה מרשלנות והתרשלות של אדם או חברה, עליו לתבוע את הגוף שהתרשל. מנגד, פעמים רבים קיים לאותו אדם ביטוח רכוש והוא מבוטח בחברת ביטוח. אולם פעמים רבות חברות הביטוח דוחות פניות של מבוטחים אשר ארע להם אסון וזאת ללא הצדקה. במצב כזה נותר המבוטח, אשר אינו בקיא בתחום, ללא פיצוי כספי. 

בין אם מדובר בנזקי שריפה, נזקי הצפה, תאונה בה ניזוק כלי הרכב או כל נזק שנגרם לרכוש- חשוב שעורך דין בעל ניסיון בהתמודדות עם חברות הביטוח יטפל בתביעתכם, ילווה אתכם יד ביד לאורך ההליך המשפטי ויפנה אתכם לשמאים ובעלי המקצוע המובילים בתחום וזאת כדי להעריך את שיעור הנזק שנגרם לרכוש ולהגיש תביעה לפיצוי בגין אותם נזקים.

משרדנו ידאג לייצגכם במקצועיות ומיומנות וזאת כדי שתוכלו לקבל את מלוא התשלומים והפיצויים המגיעים לכם על פי דין.

נזקי רכוש
bottom of page