top of page

חיי היום יום במדינת ישראל חושפים כל אדם ואדם למחלוקות וסכסוכים כאלה ואחרים. במדינה המונה למעלה מ70,000 עורכי דין, אין זה מפתיע אפוא כי שיעורי ההליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט מרקיעי שחקים והולכים וגדלים משנה לשנה.

אלפי תביעות המתנהלות בבתי המשפט השונים עוסקות בחוק הגנת הצרכן, תביעות ספאם, תביעות לפי חוק איסור הפליה וסכסוכים אזרחיים רבים נוספים. 

כך, במקרים רבים צרכנים שרכשו מוצר או שירות כזה או אחר ונפגעו עומדים בשוקת שבורה אל מול חסדי החברה או העסק שמכר להם את המוצר או השירות.

במקרים אחרים נעשית עוולה כזו או אחרת כנגד אזרח ע"י גוף או חברה וזאת בלי שהוא ידע מה הם זכויותיו ואיזה סעד או פיצוי כספי הוא זכאי לבקש. 

משרדנו עוסק ומתמחה בסכסוכים אזרחיים כאלו ואחרים ופעמים רבות סכסוך כזה או אחר שנראה רחוק מפיתרון, מסתיים ללא צורך בניהול הליך משפטי. זה הוא האתוס של משרדנו- את מה שאפשר נפתור מחוץ לכותלי בית המשפט, אך מנגד- לא נוותר ולו על זכות אחת מהזכויות המגיעות ללקוחותנו. 

משפט אזרחי כללי
bottom of page